سوالات متداول

پاسخ به سئوالات

س: آیا شما در تمامی دورهها همراه کودک هستید یا فقط پیش از دبستان؟

ج) متاسفانه هنوز مجوز تاسیس مدارس هوشمند و خلاق را نداریم اما کودکان پس از دبستان می توانند با حضور در باشگاه دانش آموزان خلاق موسسه که بعد از ساعت مدرسه آنان تشکیل می گردد علاوه بر مرور عملی دروس تئوری مدرسه کشف و پرورش استعداد شوند

 

س: پکیجهای مکاتبه ای ها دیر به دست ما می رسد و فرصت پاسخ نیست

ج) به دلیل مشکلات پستی این بسته ها به موقع نمی رسد لیکن هر زمان دریافت کردید ده روز برای پاسخ و بازگرداندن فرصت دارید

 

س) آیا نبوغ کاملا اکتسابی است؟

ج) خیر نبوغ نه کاملا اکتسابی و نه کاملا ارثی است لیکن به اعتقاد ما همه افراد در زمینه ای آمادگی و استعداد دارند که در صورت شناسائی و پرورش متبلور می گردد.

 

س) آیا نتایج آزمون تحت تاثیر مهارت در پاسخگوئی است؟

ج)مسلما بی تاثیر نیست اما سعی می کنیم با طراحی بهتر این اثر را کاهش دهیم

 

س) آیا استعداد قابل اندازه گیری و یافتن است؟

ج) بدون شک دهها آزمون سنجش استعداد جهانی نظیر تستهای رغبت شغلی یا هوش هیجانی مثبت همین ادعاست

 

س) آیا کلیه این مباحث در 4 ساعت آموزش داده می شود.

ج) اساسا روش ما آموزش نیست و اشباع محیطی است یعنی کودک در محیط اشباع شده از خلاقیت در زمینه ای که استعداد دارد فقط قرار می گیرد بدون این که از او بخواهیم چیزی بیاموزد. لیکن محیط اشباع تاثیر خود را عمیقا می گذارد.

 

س) در شرایط محدودیت چطور می توان خلاقیت را بالا برد

ج) اساسا محدودیت موجد خلاقیت است چنانکه گفته شده احتیاج مادر اختراع است.

netsoft

Strobe:

on

off

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

Powered by WebGozar