روانشناسی - ravanshenasi

انجام مشاوره ویژه والدین

و

انجام انواع تستهای روانشناسی کودک

  توسط کا رشناس روانشناسی با لینی 

جهت کسب اطلاعات بیشترو تعیین وقت با تلفنهای موسسه تماس حاصل فرمایید

لیست تستهای قابل اخذ در ادامه مطلب آمده است


 

 

انجام انواع تستهای روانشنا سی و روانشناختی      

  توسط کا رشناسارشد با لینی (آقای نیاکی) 


· سنجش هوش کودک ازطریق (مازهای پرتئوس، اشکا ل وتصا ویر، مکعبهای رنگین و....)

· سنجش هوش کلامی،عملی،اجتماعی کودک

· سنجش شخصیت،بررسی مسائل عاطفی وشناختی،بررسی روابط واحساسات کودک و والدین

· بررسی مشکلاتی نظیر بیش فعالی،افسردگی و...

· بررسی سلامت روان کودک وبزرگسال

· کشف و بررسی نها ن کودک وبزرگسال

· آزمون سنجش محبوبیت – آزمون  سنجش  اضطراب واسترس ـ آزمون رشداجتماعی

· سنجش نا امیدی ـ سنجش رضایت وسازگاری زناشوئی

 لطفا جهت مشاوره وانجام هریک ازتستها دردفتر موسسه  ثبت نام و نسبت به رزرو زما ن ویزیت

 اقدام فرمائید.

netsoft

Strobe:

on

off

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

Powered by WebGozar