اهداف موسسه

  • -  شناخت کودک و نوجوان و والدین آنان از استعدادهای ذاتی آنان و همچنین میزان بهره هوشی
  • - راهنمائی کودک و نوجوان و والدین آنان به آینده شغلی و درسی
  • - ایجاد الگوئی نوین در جهت تعلیم و تربیت
  • - برنامه ریزی برای کشف و پرورش نبوغ
  • - افزایش آمار افراد موفق در جامعه و به تبع آن افزایش ضریب موفقیت جامعه
  • - ایجاد رقابت سالم فی مابین کودک و نوجوان
  • - توسعه دانش و خلاقیت
netsoft

Strobe:

on

off

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

Powered by WebGozar